SAMENVATTING

GELUID

SAMENVATTING

VERKEER

SAMENVATTING

LICHT

HOME

PAGE

SAMENVATTING

EXPERIMENTEREN

SAMENVATTING

ELEKTRO

Elektrische stroom

Waaruit bestaat elektrische stroom:


Elektrische stroom bestaat uit bewegende ladingdeeltjes.


Er bestaan de volgende ladingdeeltjes:

- positieve ladingdeeltjes

- negatieve ladingdeeltjes


Grootheid: Stroomsterkte (I)

Eenheid: Ampère (A)

Geladen voorwerpen


Voorwerpen kunnen door de ladingdeeltjes een positieve lading of negatieve lading hebben.

Ook kan een voorwerp neutraal zijn, bij een gelijk aantal positieve en negatieve lading.

Voorwerpen met dezelfde soort lading stoten elkaar af.

Voorwerpen met verschillende soorten lading trekken elkaar aan.

Een geladen voorwerp trekt neutrale voorwerpen aan.