SAMENVATTING

GELUID

SAMENVATTING

VERKEER

SAMENVATTING

LICHT

HOME

PAGE

SAMENVATTING

EXPERIMENTEREN

SAMENVATTING

ELEKTRO

Schakelsymbolen

Elektrische stroom levert elektrische energie


Met deze elektrische energie kun je verschillende dingen doen:

- warmte maken

- iets laten bewegen

- nieuwe stoffen maken


Elektrische energie

Elektrische energie en vermogen


Grootheid: Elektrische energie

Eenheid: kilowattuur (kWh) gebruikt door elektriciteitsbedrijf

                SI eenheid is joule (J)

               

Grootheid: Elektrisch vermogen

Eenheid: Watt (W)


Van vermogen naar energie:

Energie = vermogen x tijd


1 kWh = 1000 Watt  x  1 uur

1 J = 1 Watt  x  1 seconde

Omrekenen: 1 kWh = 3.600.000 J