SAMENVATTING

GELUID

SAMENVATTING

VERKEER

SAMENVATTING

LICHT

HOME

PAGE

SAMENVATTING

EXPERIMENTEREN

SAMENVATTING

ELEKTRO

Spanningsbronnen

Wat is een spanningsbron:

Een spanningsbron levert elektrische energie


Voorbeelden van spanningsbronnen:

-batterij

-auto-accu

-fietsdynamo

-stopcontact

-elektriciteitscentrale

-zonnecel

-windgenerator

-waterturbine

Werking van een elektriciteitscentrale


energiebron

Stoom

elektrische energie

draaiende turbine

draaiende generator

Steenkool, aardolie, aardgas, kernenergie

Stoom onder hoge druk.

Alternatief: Wind, stromend water

Schoepenrad op as gaat draaien door de stoom.

Alternatief: wieken van windmolen, waterrad

Soort grote dynamo

Energie gaat door middel van elektrische stroom naar huizen en fabrieken

Batterijen schakelen


Batterijen kunnen op twee manieren worden geschakeld:

In serie: spanning optellen als batterijen in de zelfde richting achter elkaar liggen: pluspool tegen minpool.

Parallel: spanning blijft gelijk als batterijen in zelfde richting naast elkaar liggen, pluspool tegen pluspool, en minpool tegen minpool. Er kan meer stroom worden geleverd.