SAMENVATTING

GELUID

SAMENVATTING

VERKEER

SAMENVATTING

LICHT

HOME

PAGE

SAMENVATTING

EXPERIMENTEREN

SAMENVATTING

ELEKTRO

Schakelingen 1

Stroomkring


Stroom kan alleen lopen als stroomkring gesloten is.

Ladingdeeltjes kunnen alleen rond bewegen als er geen afsluitingen zijn.


Als de stroomkring open is dan kan er geen stroom meer lopen.

Serie


Kenmerken van een serieschakeling:

- alle onderdelen zitten in dezelfde stroomkring

- als één onderdeel kapot is wordt de stroomkring geopend en werken de andere onderdelen niet meer.


In een serieschakeling is de stroomsterkte overal even groot.


Formule: I bron = I1 = I2  etc.

Parallel


Kenmerken van een parallelschakeling:

- elk onderdeel zit in een aparte stroomkring.

- als één onderdeel kapot is, blijven de andere stroomkringen gesloten en blijven de andere onderdelen werken.


In een parallelschakeling verdeelt de stroom uit de spanningsbron zich over de stroomkringen. De stroomsterkte die de spanningsbron levert is gelijk aan de som van de stroomsterkten in de aparte stroomkringen.


Formule: I bron = I1 + I2  etc.