SAMENVATTING

GELUID

SAMENVATTING

VERKEER

SAMENVATTING

LICHT

HOME

PAGE

SAMENVATTING

EXPERIMENTEREN

SAMENVATTING

ELEKTRO

Meten

Stroomsterkte meten


Stroomsterkte meet je met een ampèremeter. Een ampèremeter moet je in serie schakelen met het onderdeel waardoor je de stroom wilt meten. De pluskant van de meter moet aan de pluskant van de spanningsbron zitten.


Het meetbereik is het gebied waarbinnen gemeten kan worden.

Elektrische spanning meten


Spanning meet je met een voltmeter. Een voltmeter moet parallel worden aangesloten aan het onderdeel waarover je de spanning wilt meten.


Het meetbereik is het gebied waarbinnen gemeten kan worden.