EINSTEIN

KLASSEN

SAMENVATTING

ZIEN

HOME

PAGE

SAMENVATTING

GELUID

SAMENVATTING

METEN IS WETEN

SAMENVATTING

VERKEER

SAMENVATTING

ELEKTRO

Frequentie en

Trillingstijd

Frequentie en Trillingstijd hangen met elkaar samen: ze zijn elkaars omgekeerde.


Frequentie: f                    Trillingstijd: T

f=1/T                                  T=1/f


De berekening is alleen geldig bij een frequentie in Hz en een Trillingstijd in s. Voor het omrekenen van de ene naar de andere kun je de volgende aanpakken gebruiken:Aanpak:Van trillingstijd naar frequentie

1. Zet de gegeven trillingstijd eerst om naar de eenheid seconde. Voorbeeld: 0,2 ms wordt dan 0,0002s.

2. Maak de berekening 1/T. Je krijgt dan de frequentie in Hz.

3. Als de frequentie erg groot is, bijvoorbeeld 5000 Hz dan is het duidelijker om dit om te rekenen naar bijvoorbeeld 5 kHz.Aanpak:Van frequentie naar trillingstijd

1. Zet de gegeven frequentie  eerst om naar de eenheid Hz. Voorbeeld: 2 kHz wordt dan 2000 Hz.

2. Maak de berekening 1/f. Je krijgt dan de trillingstijd in seconden.

3. Als de trillingstijd erg klein is, bijvoorbeeld 0,0005 s dan is het duidelijker om dit om te rekenen naar bijvoorbeeld 0,5 ms.