EINSTEIN

KLASSEN

SAMENVATTING

ZIEN

HOME

PAGE

SAMENVATTING

GELUID

SAMENVATTING

METEN IS WETEN

SAMENVATTING

VERKEER

SAMENVATTING

ELEKTRO

Luidspreker en

microfoon

Luidspreker

Bestaat uit de volgende onderdelen: magneet, spoel en conus.

Werking:

1. Door de spoel loopt stroom die op de maat van de muziek wisselt.

2. Door de wisselende stroom wordt de spoel een wisselende elektromagneet met de noordpool de ene keer aan de ene kant en daarna weer aan de andere kant. De noordpool wisselt op de maat van de muziek van plaats met de zuidpool.

3. Omdat de magneet ook een  noordpool en zuidpool heeft word de spoel wisselend aangetrokken (als verschillende polen bij elkaar staan) en afgestoten (als gelijke polen bij elkaar staan).

4. De spoel zit aan de conus vastgelijmd. De conus wordt dus op de maat van de muziek afwisselend aangetrokken en afgestoten.

5. De conus gaat op de maat van de muziek bewegen. Deze beweging heet trilling en zorgt voor geluid. De muziek klinkt nu uit de trillende conus.


Ik de volgende twee internet links zie je hoe een luidspreker is gebouwd en hoe hij trilt. (demonstratie) (demonstratie)


Microfoon

Bestaat uit de volgende onderdelen:magneet, spoel, trilplaatje.

Werking:

1. Doordat muziek tegen het trilplaatje komt gaat dit meetrillen met dit geluid.

2. Op het trilplaatje is een (kleine)spoel gelijmd. Deze spoel gaat trillen.

3. De spoel trilt vlak bij de magneet. 4. Door deze beweging onstaat inductiestroom in de spoel. Deze inductiestroom wisselt op de maat van de muziek.

4. De wisselende stroom uit een microfoon kan naar een versterker worden gevoerd. Deze versterkt de wisselende stroom zodat die weer naar een luidspreker kan.


In de volgende demonstratie zie je dat er stroom door een spoel loopt als er beweging is t.o.v. een magneet. (demonstratie)
Luidspreker en microfoon.

De werking van luidspreker en microfoon is tegenovergesteld aan elkaar:

1. Een luidspreker werkt doordat een spoel een elektromagneet wordt als je er een stroom doorheen stuurt.

2. Een microfoon werkt doordat er inductiestromen door een spoel gaan lopen als de spoel beweegt bij een mageneet.