Diagrammen

6 stappen om een diagram te maken

1. Teken de assen ongeveer 10 cm lang

2. Zet langs de horizontale as de grootheid en eenheid van de linkse kolom van verticale tabel of bovenste rij van horizontale tabel.

3. Zet langs de verticale as de grootheid en eenheid van de andere kolom. Als er meerdere kolommen zijn zet je meerdere grootheden en eenheden uit.

4. Zet waarden uit langs de assen, zodat je metingen een zo groot mogelijk stuk van de as gebruiken.

5. Zet de meetresultaten uit de tabel in de diagram. Gebruik bij voorkeur + of X-tekens.

6. Teken een lijn die zo goed mogelijk past bij de meetpunten. Deze lijn hoef niet precies door alle punten te gaan. Trek een rechte lijn als de punten ongeveer op een rechte lijn lijken te liggen. Teken een vloeiende kromme als de punten niet op een rechte lijn liggen.

Meetonnauwkeurigheid

1. Kleine foutjes: trek de lijn niet precies door alle punten heen, maar zo goed mogelij er langs.

2. Grote blunders: de lijn niet langs deze punten trekken: overslaan!

Interpoleren: aflezen van tussenliggende waarden

1. Zoek de gegeven waarde op één van de assen.

2. Teken een stippellijn loodrecht op de as naar de lijn van de grafiek.

3. Waar deze stippellijn de lijn van de grafiek kruist teken je een stippellijn loodrecht op de ander as.

4. Lees de waarde af waar de stippellijn de andere as kruist.

Extrapoleren: aflezen van niet-gemeten waarden buiten het meetgebied

1. Trek de lijn van de grafiek zo goed mogelijk door. Stippel dit gedeelte.

2. Zoek de gegeven waarde op één van de assen.

3. Teken een stippellijn loodrecht op de as naar de lijn van de grafiek.

4. Waar deze stippellijn de lijn van de grafiek kruist teken je een stippellijn loodrecht op de ander as.

5. Lees de waarde af waar de stippellijn de andere as kruist.

45

90

24

12

Tijd (s)

50

Tempera-

tuur

(oC)

10

0

50

100

0

40

30

20

Interpoleren

Extrapoleren

Grote blunder

HOME

PAGE

SAMENVATTING

EXPERIMENTEREN

SAMENVATTING

LICHT

SAMENVATTING

GELUID

SAMENVATTING

VERKEER

SAMENVATTING

ELEKTRO