EINSTEIN

KLASSEN

SAMENVATTING

ZIEN

HOME

PAGE

SAMENVATTING

GELUID

SAMENVATTING

METEN IS WETEN

SAMENVATTING

VERKEER

SAMENVATTING

ELEKTRO

Kracht

Uitwerking van kracht:


* Snelheid groter of kleiner maken

* Bewegingsrichting veranderen

* Vormverandering: tijdelijk of blijvend


Soorten krachten:


* Spierkracht: kracht uitgeoefend door spieren

* Wrijvingskracht: werkt bewegingen tegen

* Veerkracht: van uitgerekt of ingedrukt elastisch voorwerp

* Zwaartekracht: uitgeoefend door hemellichamen (o.a. de Aarde)

Uitrekking:


Veer:

* Regelmatig

* Grafiek is een rechte lijn


Elastiek:

* Onregelmatig

* Grafiek is een kromme lijn


Conclusie: voor een goede krachtmeter kun je beter een veer gebruiken want die rekt regelmatig uit.

Kracht meten:


Grootheid: Kracht

Eenheid: Newton (N)


Zwaartekracht = g x massa          g = 10

            dus

Zwaartekracht = 10 x massa


Voorbeeld: massa = 2 kg: zwaartekracht = 10 x 2 = 20 N

Kracht is een vectorgrootheid:


De volgende kenmerken

* Hoe groot is de kracht

* Richting van de kracht

* Aangrijpingspunt van de kracht

Kracht teken je met een pijl:


De volgende kenmerken

* Lengte van de pijl: Hoe groot is de kracht

* Richting van de pijl: Richting van de kracht

* Begin van de pijl: Aangrijpingspunt van de kracht

Resultante of nettokracht:


Krachten gelijkgericht: optellen

Krachten tegengesteld gericht: aftrekken


Krachten gelijke grootte, maar tegengesteld gericht: Resultante = 0