EINSTEIN

KLASSEN

SAMENVATTING

ZIEN

HOME

PAGE

SAMENVATTING

GELUID

SAMENVATTING

METEN IS WETEN

SAMENVATTING

VERKEER

SAMENVATTING

ELEKTRO

Wet van Newton

Kracht = massa x versnelling


F = m x a


F = kracht in Newton (N)

m = massa in kilogram (kg)

a = versnelling in meter per secondekwadraat (m/s2)


In woorden: Als een kracht werkt op een massa dan krijgt deze massa een versnelling zodat geldt: de uitgeoefende kracht is gelijk aan de de massa vermenigvuldigd met de versnelling.

Rekenen met de Wet van Newton


Twee afgeleide formules:


versnelling = kracht / massa             a = F / m


massa = kracht / versnelling             m = F / aF = kracht in Newton (N)

m = massa in kilogram (kg)

a = versnelling in meter per secondekwadraat (m/s2)


3e klas!