SAMENVATTING

LICHT

HOME

PAGE

SAMENVATTING

EXPERIMENTEREN

SAMENVATTING

GELUID

SAMENVATTING

VERKEER

SAMENVATTING

ELEKTRO

Spiegelwet

Spiegel

Spiegelende terugkaatsing: hoe kaatst een lichtstraal terug?   

t

i

Spiegel

Normaal:

n

i

Spiegel

Normaal:

n

1  Teken de normaal op het punt waar de lichtstraal het spiegeloppervlak raakt. Dit is een lijn loodrecht op het spiegeloppervlak. (Teken de lijn gestippeld en zet er de letter n bij.)

2  Teken de hoek van inval met een boogje en zet er de letter i bij. Meet de hoek van inval.

3  Teken de teruggekaatste lichtstraal met dezelfde hoek aan de andere kant van de normaal met een boogje en de letter t. Zet een pijlpunt in de teruggekaatste straal.