SAMENVATTING

LICHT

HOME

PAGE

SAMENVATTING

EXPERIMENTEREN

SAMENVATTING

GELUID

SAMENVATTING

VERKEER

SAMENVATTING

ELEKTRO

Spiegelende terugkaatsing: hoe kaatst een lichtstraal terug? 

Spiegel

Voorwerp:


V

Spiegel

Voorwerp:


V

Beeld:


B

Terugkaatsing uit beeld

Spiegel

Voorwerp:


V

Beeld:


B

1  Teken het spiegelbeeld B van het voorwerp V

2  Teken een hulplijn van het spiegelbeeld B naar het punt waar de lichtstraal de spiegel raakt. Deze hulplijn wordt gestippeld.

3  Teken de teruggekaatste lichtstraal in het verlengde van de hulplijn.

4  Zet een pijlpunt in de teruggekaatste lichtstraal.

1  Deze methode is zeer geschikt om de terugkaatsing van meerdere stralen te tekenen.